Uddannelsen som maler

En uddannet maler har som regel en uddannelse fra en erhvervsskole og et forløb i mesterlære bag sig på i alt mellem tre og tre-et-halvt år. Normalt vil 35 uger af denne tid foregå på en teknisk skole og resten vil foregå på en læreplads. Skoletiden indebærer en række prøver, der skal bestås, før man til sidst kan kalde sig malersvend. I dette indlæg vil vi sammen med den mest populære maler på Østerbro i København gennemgå detaljer omkring maleruddannelsen.

maling af væg

Stil, trends og rådgivning
En vigtig del af uddannelsen som bygningsmaler er ikke praktisk, men mere teoretisk. Her lærer en malerelev om de nyeste materialer, teknikker og rådgivning af kunder. Denne del af uddannelsen er særligt vigtig, fordi en professionel maler i dag ikke alene forventes at kunne male en væg. Hun skal også kunne rådgive om farver, materialer og hele processen fra ide til overfladebehandling. Også derfor er uddannelsen som maler målrettet unge mennesker, der allerede har en form for interesse eller sans for farver, former og design.

Maleruddannelsen er (også) en kvindeuddannelse
Som en af de få håndværksmæssige uddannelser er maleruddannelsen ikke domineret af mænd. Omkring halvdelen af dem, der begynder som malerelever i dag er piger, og dermed er uddannelsen en af de mest blandede, når det gælder køn. Ikke alene i den praktiske ende af uddannelsesspektret, men i det hele taget. Dette giver et varieret studiemiljø, som de fleste unge sætter pris på.

I mesterlære
Med et gammelt udtryk hedder det sig, at malerelever er i mesterlære. Det kan dække både over den obligatoriske praktik og et uddannelsesforløb, der stort set ikke indeholder tid på teknisk skole. Rent praktisk betyder praktikken, at man som malerelev lærer faget mens man udfører det. Man er omgivet af erfarne malersvende og har en malermester, der forhåbentlig er villig til at lære fra sig og videreføre håndværket. Denne uddannelsesform betyder, at man som malerelev tilbringer det meste af sin læretid på en virkelig arbejdsplads. Dermed vil man som kunde hos en maler ofte støde på lærlinge, der endnu ikke er færdiguddannede. Det betyder ikke, at de ikke kan udføre deres arbejde ordentligt, men snarere, at de er med for at lære mere. Alt efter hvor erfaren en elev er, vil vedkommende langsomt arbejde mere og mere selvstændigt i alle malerarbejdets facetter, så hun til sidst ikke alene vil kunne bestå sin svendeprøve, men også kunne leve op til de krav nutidens kunder har til en professionel maler.

Malerfirmaet Sommerlund Aps
Livjægergade 33
2100 København Ø
Telefon: 20 16 17 86

Leave a Reply