Archive for the ‘blikkenslager’ Category

Få et flot nyt tag med hjælp fra en blikkenslager

Monday, February 15th, 2016

Nyt tag

Er taget i stykker? Eller har det blot brug for en renovering, så det igen bliver flot? Så er en blikkenslager den rette person at tilkalde!

Almindeligt tagarbejde

En almindelig blikkenslager er i stand til at udføre reparationer og fornyelser af tage. Reparationerne og fornyelserne kan foregå i forskellige slags materialer efter kundens ønske. En komplet fornyelse eller reparation af taget vil blandt andet indeholde ordning af tagrender og nedløb, så taget bliver fuldt funktionelt. Det er vigtigt, at der sker en fuld gennemgang og eventuel reparation af taget, da der kan opstå vandskader i bygningen, hvis tagrenderne og nedløbsrørene ikke fungerer optimalt.

Detaljeret tagarbejde

Til gamle eller specielle bygninger er det at foretrække, at der fokuseres på detaljer såsom inddækning af bygningens kviste, gesimser og sålbænke. Det kan også dreje sig om skorstene og skotrender, som der skal tages særligt hensyn til, så bygningens særlige detaljer og kendetegn bliver fremhævet. Til tagarbejde med ønske om fremhævning af særlige detaljer kan der benyttes en specialiseret blikkenslager fra Frederiksberg, som har speciale i facadebeklædning og falset tag. Det store erfaringsniveau for facadebeklædning og falset tag gør det muligt at lave tag, som er både flotte, funktionelle og specielle. Ved at benytte en gammeldags og traditionel teknik er det muligt at præge bygningerne, så de bliver bemærkelsesværdige. Detaljerne vil udarbejdes i samarbejde med kunden, så det ønskede resultat opnås. Denne metode kan bruges til alle slags bygninger – nye bygninger såvel som gamle bygninger. Den gammeldags metode er tidskrævende, men nye metoder har optimeret den gamle metode, så det er muligt at gøre den hurtigere og mere effektiv end førhen. Dette gør blikkenslagerens arbejdstid kortere, hvilket gør det billigere at få udført nye tage, som også er flotte.    

VVS’er og blikkenslager i samme person

En fornyelse af taget er en større renovering. Af den grund vælger mange personer at få renoveret flere ting samtidigt, så det hele bliver overstået på én gang. Det kræver flere forskellige fagfolk fra håndværkerbranchen for at kunne få gennemført renoveringerne, hvilket er et stort koordineringsarbejde. Det kan i de  tilfælde være en fordel at benytte en tværfaglig blikkenslager og VVS’er fra Frederiksberg, som er uddannet til at udføre både VVS- og blikkenslager- opgaver. Det gør renoveringsforløbet langt hurtigere, når den samme person er i stand til at varetaget flere typer af opgaver.

Valdemar Petersens eftf.

Kong Georgs vej 23

2000 Frederiksberg

Tlf: 38 34 10 23